Quy định tuyển sinh
V/v hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2022-2023
Công văn số 881/SGD&ĐT-KT&KĐCL
Công văn số 881/SGD&ĐT-KT&KĐCL ngày 20/04/2022 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2022-2023
 
 
File đính kèm: