Thông tin tuyển sinh
Hướng dẫn học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Hướng dẫn đăng ký trực tuyến

Hướng dẫn học sinh lớp 9 đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường THPT; Hướng dẫn học sinh lớp 5 đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế năm học 2023-2024