Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-2024
STTTrườngHuyện/TX/T.PhốChỉ tiêu
1Trường THPT Phan Đăng LưuThành phố Huế100
2Trường THPT Thuận AnThành phố Huế100
3Trường THPT Nguyễn Sinh CungPhú Vang100