Thông tin tuyển sinh
Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2021 - 2022
Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022, để đảm bảo thuận tiện cho học sinh khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh, Sở GD&ĐT xây dựng và triển khai phần mềm đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT đề nghị Các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS trực thuộc thông báo, hướng dẫn và tổ chức cho học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh trực tuyến trên Website http://tuyensinh.thuathienhue.edu.vn (theo lịch công tác ở Phụ lục I và các hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 từ Phụ lục IV đến VIII) theo đúng địa bàn tuyển sinh (tại Phụ lục II) và chỉ tiêu tuyển sinh đã được quy định (Phụ lục III).

Công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến, các trường thực hiện theo đúng các yêu cầu sau:

1. Các trường phải có trách nhiệm rà soát, kiểm dò chính xác các thông tin đăng ký của học sinh, tránh các sai sót dẫn đến làm ảnh hưởng quyền lợi của học sinh sau này.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển xuất ra từ phần mềm lập thành hai bản, có chữ ký xác nhận của học sinh, phụ huynh học sinh và Hiệu trưởng; trường THCS lưu giữ một bản, học sinh giữ một bản (đây là cơ sở để học sinh nộp đơn dự tuyển vào trường THPT).

3. Các trường THCS có nhiệm vụ đăng ký nguyện vọng tuyển sinh cho các học sinh đang học tại trường; các học sinh đã học tại trường chưa được trúng tuyển vào lớp 10 các năm học trước và còn trong độ tuổi tuyển sinh.

4. Đối với các trường tuyển sinh vào lớp 10 có tổ chức dạy môn ngoại ngữ tiếng Nhật và tiếng Pháp, việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh như những năm học trước, cụ thể: Trường THPT Nguyễn Huệ: 01 lớp tiếng Nhật và 01 lớp tiếng Pháp, Trường THPT Hai Bà Trưng: 01 lớp tiếng Nhật, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ: 01 lớp tiếng Pháp, Trường THPT Trần Văn Kỷ: 01 lớp tiếng Pháp.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai, nếu có điều gì cần trao đổi đề nghị liên hệ Sở GD&ĐT (thông qua Phòng Khảo thí-KĐCLGD, ĐT: 0234.3846063)./.

File đính kèm: